You can keep track of journey thanks to signals sent by the satellite messenger. The map shows my route and last location. It is updated at least once a day. Click the point on the map to read its coordinates, date and type of message sent from the route.

Możesz na bieżąco śledzić przebieg wędrówki dzięki sygnałom wysyłanym przez komunikator satelitarny. Mapa wskazuje moją trasę oraz ostatnią lokalizację. Aktualizowana jest co najmniej raz dziennie. Klikając punkt na mapie, odczytasz jego współrzędne, datę i rodzaj komunikatu wysłany z trasy.